Od 1 Kwietnia 2024 osoby prowadzące własną działalność gospodarczą miały dołączyć do nowego systemu tzw. MTD ITSA. Tuż przed końcem 2022 roku HMRC ogłosiło nowe terminy. Sprawdź, co się zmieniło i jaki ma to wpływ na Ciebie jako podatnika.

Zmiany w deklarowaniu dochodów z działalności Self Employed dotyczą:

 1. Sposobu deklarowania – 6 Deklaracji
 2. Terminów deklaracji – Kwartalnie
 3. Rodzaju programów – tylko online cloud system

Najnowsza aktualizacja informuje, że w 2026 roku urząd  HMRC rozpocznie kolejną fazę wdrożenia nowego procesu podatkowego w Wielkiej Brytanii w ramach inicjatywy „Making Tax Digital for Income Tax Self-Assessment” (MTD for ITSA). Warto wspomnieć, że daty były już dwukrotnie przesuwane, więc nic nie jest pewne.  Według nowych przepisów osoby samozatrudnione i właściciele nieruchomości pod wynajem, którzy zarabiają ponad £50,000 w roku podatkowym, będą musieli regularnie przesyłać deklaracje do HMRC. Podatnicy, którzy zarabiają £30, 000 i więcej, dołączą do programu w 2027 roku.

Co więcej, od Kwietnia 2026 roku osoby, które spełniają powyższe kryteria, będą musiały używać oprogramowania zgodnego z MTD do elektronicznego rejestru transakcji finansowych i przesyłania deklaracji do HMRC. Program taki będzie się łączył zarówno z bankiem jak również z systemem HMRC. Uwaga: deklaracje dotychczasowo wysyłane z portalu HMRC nie będą już dozwolone.

Wymagane będzie składanie następujących deklaracji:

 • Cztery kwartalne zeznania przy użyciu oprogramowania zatwierdzonego przez HMRC
 • Jedno oświadczenie podsumowujące cały rok podatkowy – do 31 Stycznia następującego po zakończeniu się roku podatkowego
 • Jedna deklaracja końcowa – do 31 stycznia po zakończeniu roku podatkowego

 

Korzyści dla Podatnika

Przewidywane są pozytywne korzyści płynące z implementacji nowego systemy rozliczeniowego dla podatników. Jedną, a nawet powiedziałabym nadrzędna korzyścią będzie oszacowanie zobowiązań podatkowych już kwartalnie. Obecnie dowiadujesz się dopiero po zakończeniu roku podatkowego, ile jest zysku z prowadzenia działalności i ile podatku dochodowego do zapłaty. Dla niektórych jest totalną niespodzianką, ile zarobili w ciągu roku i ile podatku od tego wychodzi do zapłaty.  Typowo co niektórzy dowiadują się kilka dni przed terminem w Styczniu! Przejście na kwartalne raportowanie pomoże również ogólnie w  planowaniu strategicznym, planowaniu płatności, budżetowaniu jak i w płynności finansowej firmy.

Jeśli Twoje deklaracje będą przygotowywane przez biura księgowe, wymagane będzie zrobienie nowej autoryzacji biura/księgowego za pośrednictwem portalu HMRC.

Na wysyłanie deklaracji będzie miesiąc od daty zakończenia okresu rozliczeniowego tj. kwartału. HMRC ogłosiło również, że w przyszłości podatnicy będą mogli korzystać z kwartałów kalendarzowych.  Cały program jest jeszcze dopracowywany, z tego też względu pojawiają się zmiany terminów i brak niektórych szczegółów.

 

Daty do zapamiętania

Kwartał rozliczeniowy                                Termin deklaracji

6 Kwietnia do 5 Lipca                                      5 Sierpnia

6 Lipca do 5 Października                              5 Listopada

6 Października do 5 Stycznia                        5 Lutego

6 Stycznia do 5 Kwietnia                                5 Maja

 

Raport Podsumowujący Rok

Raport podsumowujący (EOPS) umożliwi podatnikom sfinalizowanie dochodu z działalności gospodarczej za cały rok podatkowy. Jest to okazja do dokonania ostatecznych korekt w zeznaniu, ubiegania się o ewentualne ulgi i potwierdzenia, że ​​przesłane informacje są poprawne. Składając finałowe zeznanie deklarujesz, że:

 • Informacje podane na temat działalności są prawidłowe i kompletne
 • Sfinalizowałeś stanowisko podatkowe firmy na dany rok podatkowy

Warto wspomnieć, że przedsiębiorcy, którzy zarabiają ponad £50,000 z wielu źródeł dochodu, będą musieli złożyć Raport Podsumowujący dla każdego źródła dochodu. Na przykład podatnik, który zarabia £27,000 rocznie na jednej działalności i dodatkowe £24,000 na wynajmie nieruchomości, będzie musiał wysłać taki raport podsumowujący dla obu działalności oddzielnie. Będzie czas do 31 Stycznia po zakończeniu się roku podatkowego na złożenie raportu, w przeciwnym razie będą naliczane kary za spóźnienia. Co więcej wszyscy kwalifikujący się do złożenia raportów musza użyć oprogramowania zatwierdzonego przez HMRC.

 

Deklaracja Finałowa

Deklaracja końcowa odnosi się do sfinalizowania pozycji podatkowej podatnika na koniec roku i ustalenia, ile jest podatku należnego. Deklaracja Końcowa jest również znana jako „krystalizacja”. Zanim rozpoczniesz proces Deklaracji Końcowej, musisz upewnić się, że wykonano następujące kroki:

 • Wszystkie cztery kwartalne aktualizacje za rok podatkowy zostały złożone
 • Zakończono sporządzanie sprawozdań na koniec okresu (EOPS) dla wszystkich przedsiębiorstw
 • Przedstawiono wszystkie dochody za dany rok podatkowy, np. odsetki i dywidendy

Podatnicy oraz ich księgowi będą mieli do 12 miesięcy od terminu składania wniosków na wprowadzenie zmian w Deklaracji Finałowej. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia Deklaracji Końcowej naliczona zostanie kara zgodnie z nowym systemem kar punktowych.

 

 

 

Nowy System naliczania KAR

Za spóźnione deklaracje podatkowe będą naliczane kary. Co nie jest nowością. Natomiast nowością jest nowy punktowy system naliczania kar, podobnie jak odbywa się to dla biznesów Vatowych. Oznacza to, że będą dwa możliwe systemy kar, w tym spóźnione przesyłanie (takie jak nieprzestrzeganie nowych kwartalnych terminów przesyłania w MTD dla podatku dochodowego) i opóźnione płatności podatku.

1.Spóźnione zgłoszenia będą działać w systemie punktowym, z grzywną w wysokości £200 nałożoną po osiągnięciu górnego określonego progu punktowego. Każdy przekroczony termin składania wniosków skutkuje przyznaniem jednego punktu. Próg MTD dla podatku dochodowego wyniesie cztery punkty, ponieważ podatnicy, których to dotyczy, muszą składać kwartalne zeznania.

2.Podatnicy mogą również zostać ukarani za opóźnienia w płatnościach. W oparciu o nowy system kar za opóźnienia w płatnościach, sankcje będą obliczane w następujący sposób:

 • Opóźnienia w płatnościach do 15 dni po terminie płatności: bez kary.
 • Opóźnienia w płatnościach do 30 dnia po terminie płatności: 2% należnej kwoty.
 • Spóźnione płatności w 31 dniu po terminie płatności: 2% kwoty należnej w dniu 15 plus 2% podatku dochodowego należnego w dniu 30.
 • Opóźnienia w płatnościach począwszy od 31 dnia: 4% zaległej kwoty. Naliczenia będą dzienne.

 

Ponieważ wdrożenie nowego systemu jest jeszcze 3 lata przed nami, obecnie pracujemy nad edukacją siebie oraz klientów, aby nadchodzące zmiany były jasno zrozumiałe.  Ważne jest, abyśmy znaleźli właściwe oprogramowanie zatwierdzone przez HMRC, które będzie odpowiednie dla potrzeb klienta, dodatkowo łatwe w obsłudze i łagodne dla kieszeni.

Jesteśmy ogólnie dostępni, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące nadchodzących zmian w systemie MTD ITSA. Naszym głównym zadaniem jest posiadanie wiedzy, odpowiedniego systemu księgowego w przygotowaniu na pierwszy kwartał do złożenia deklaracji w 2026 r. Naszym głównym celem jest, aby wszyscy nasi klienci czuli, że są pod opieką i nie ma niepotrzebnych opóźnień.

Statystyki pokazują, że większość ludzi nie lubi zmian, naszą rolą jako księgowych jest sprawienie, aby przejście ze starego systemu na nowy było płynne i bezstresowe. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Anna @ Greenlight Accountancy