Urząd HMRC wprowadził zmiany dla firm w zakresie składania deklaracji VAT. Od 1 Stycznia 2023 wprowadzono punktowy system kar za opóźnienia w składaniu deklaracji. System obejmuje wszystkie firmy zarejestrowane do VAT, nawet te z deklaracjami zerowymi lub te, które otrzymują zwrot podatku VAT.  Uważam, że kluczowa jest świadomość tych zmian, aby nie tylko uniknąć nieoczekiwanych kar, ale aby nie martwic się na przyszłość, jeśli jedna deklaracja zostanie złożona po terminie. System nie wydaje się być aż taki srogi.

Warto mieć świadomość, że System punktowy za spóźnienia w składaniu deklaracji jest oddzielny od systemu naliczania odsetek od opóźnionych płatności podatku vat. Po szczegółowej analizie zauważam wiele zawiłości, w tym blogu nakreślimy jednak tylko podstawy, o których wszyscy podatnicy podaku VAT powinni wiedzieć.

Zapoznaj się jak będą działać kary za spóźnione deklaracje:

Jeśli Twoja deklaracja VAT zostanie złożona z opóźnieniem, każde następne spóźnione złożenie deklaracji VAT będzie skutkować nagromadzeniem punktu karnego. Dopiero po osiągnięciu progu, ustalonego przez Twój okres rozliczeniowy, naliczana jest kara w wysokości £200. Niestety, ta kara £200 funtów będzie kontynuowana za każdą kolejną spóźnioną deklaracje i nie ma nic wspólnego z płatnością vat.

 

Progi punktów karnych różnią się w zależności od częstotliwości składania deklaracji. Poniżej górny próg, po którym będzie naliczona kara pieniężna

Roczne deklaracje: 2 punkty

Kwartalne deklaracje: 4 punkty

Miesięczne deklaracje: 5 punktów

Przykład:

Dla firmy składającej kwartalne deklaracje próg VAT wynosi 4 punkty. Jeśli taka firma zgromadziła już 3 punkty za poprzednie spóźnienia tzn. trzy kwartalne deklaracje zostały złożone, ale ze spóźnieniem, a następnie kolejna deklaracja jest również z opóźnieniem, zdobywając czwarty punkt, wówczas zostanie nałożona kara w wysokości £200.

Uwaga – jeśli następna deklaracja zostanie złożona na czas, nie kasuje to naliczonej liczby punktow karnych. Dodatkowo każde kolejne spóźnienie będzie skutkować karą £200.

Zmiana okresu rozliczeniowego

Jeśli nastąpi zmiana w częstotliwości składania deklaracji VAT uzgodniona z HMRC, Twój próg i punkty zostaną odpowiednio dostosowane, aby odzwierciedlić tę zmianę.

Kiedy nowe zasady nie mają zastosowania

System kar za spóźnione składanie nie ma zastosowania do:

  • Pierwszej deklaracji VAT dla nowych rejestracji
  • Ostatniej deklaracji VAT przy anulowaniu rejestracji
  • Jednorazowych deklaracji, które nie obejmują standardowych okresów miesięcznych, kwartalnych lub rocznych

Wygaśnięcie i usunięcie punktów karnych

Punkty karne mają datę wygaśnięcia w zależności od terminu, w którym miała być złożona deklaracja, i mogą wygasnąć po 24 lub 25 miesiącach. Istnieje jednak sposób na usunięcie wszystkich punktów przed wygaśnięciem, spełniając dwa kluczowe warunki.

 

Warunki usunięcia wszystkich punktów karnych

Warunek A: Jeśli jesteś w systemie kwartalnym, nastepne 4 deklaracje musza być wyslane na czas

Warunek B: Złożysz wszystkie zaległe deklaracje z ostatnich 2 lat

 

O wszystkich naliczeniach punktowych i monetarnych będziesz poinformowany listownie. Można również sprawdzic na koncie HMRC online.

Podsumowanie

Nowy system kar podkreśla wagę terminowego składania deklaracji VAT. Aby uniknąć kar, niezbędne jest zrozumienie zmian i zapewnienie, że wszystkie składane deklaracje są na czas. Firmy powinny rozważyć poszukiwanie wsparcia i korzystanie z narzędzi księgowych, aby przestrzegać nowych zasad.

Zawsze doradzamy naszym klientom przestrzeganie przepisów, co nie tylko zapobiega stratom finansowym z tytułu kar, ale także świadczy o dobrych praktykach biznesowych.

Jeśli masz zaległości w składaniu deklaracji VAT lub potrzebujesz porady w zakresie jakichkolwiek zagadnień związanych z podatkiem VAT, zadzwoń do nas, aby umówić się na konsultację.