VAT – Podatek od wartości dodanej
Obecnie stawka podatku VAT w wielkiej Brytanii wynosi 20%.

Każdy z podmiotów gospodarczych, którego obrót w ciągu 12 miesięcy przekroczy próg £85,000 musi zarejestrować się na VAT. Po otrzymaniu numeru Vat, musi on być naliczany na wszystkie sprzedawane towary i usługi. Istnieją specjalne wytyczne na sprzedaż do krajów Unii Europejskiej oraz krajów nie należących do Wspólnoty Europejskiej.

W naszym biurze księgowym Greenlight Accountancy w Manchester możemy pomóc we wszystkich aspektach obsługi podatku VAT i rozliczeniem z HMRC. .

Podatek od wartości dodanej, jest niesamowicie skomplikowanym podatkiem. Istnieje mnóstwo ustaw (Notices) które szczegółowo wyjaśniają jego zastosowanie.

HMRC umożliwia korzystanie z systemów Vatowych aby ułatwić naliczanie, rozliczanie i płacenie tego podatku.

Spotykamy się z następującymi systemami Vatowymi:

System Standardowy – jeden z najpopularniejszych systemów, umożliwia naliczanie Vatu na towary/usługi sprzedawane na stawce 20% następnie odliczanie zakupów towarów/usług zakupionych z Vatem. Rożnica jest następnie odprowadzana kwartalnie do HMRC. Termin płatności jest dopiero 5 tygodni po zakończeniu się okresu rozliczeniowego.

System Ryczałtowy – polega na naliczaniu podatku Vat na sprzedawane przez firm towary/usługi następnie odprowadzanie do HMRC tylko procentu od obrotu brutto. Stawka procentowa jest ustalona dla każdej branży oddzielnie. Dane procentowe można znaleźć na stronie HMRC. System ten do niedawna był bardzo popularny w jednoosobowych firmach, niestety ostatnie zmiany urzędowe, które weszły od 1 Kwietnia 2017 zaostrzyły korzystanie z dotychczasowo korzystnych stóp procentowych. Obecnie średnia stawka procentowa dla jednoosobowych firm z minimalnymi wydatkami to 16.5%. Próg zarejestrowani £150,000 obrotu, próg wyrejestrowania £230,000 obrotu.

System Roczny – w tym systemie mamy możliwość płatności VAT-u regularnie tj.miesięcznie lub kwartalnie, natomiast zaletą jest to że rozliczenie czyli wysłanie deklaracji Vat jest robione tylko raz w roku.

System gotówkowy – jest jest bardzo popularnym systemem praktykowanym powszechnie przez firmy których obróty kształtują się w wysokości nie wyższej niż £1,35 miliona w ciągu 12 miesięcy. Polega on na tym, że przy rozliczaniu bierzemy pod uwagę faktury sprzedażowe które dopiero zostały zapłacone przez dłużników a faktury kosztowe,te które dopiero zosały przez firmę zapłacone. System ten jest zalecany firmą które oferują swoim klienta wydłużone okresy płatnicze.

We wszystkich systemach obowiązują progi, których należy przestrzegać

HMRC zaleca płatność Direct Debit – gdzie otrzymujesz wydłużony termin płatności o dodatkowe 3 dni.

To oczywiście tylko krótki zarys o podatku VAT. O więcej szczegółów możesz zapytać naszą doświadczoną kadrę w biurze Greenlight Accountancy. Zapraszamy

Jak możemy Ci pomóc?

Zajmujemy się wszystkimi zagadnieniami związanym z Vatem a mianowicie:

  • Rejestracja VAT
  • Wybór odpowiedniego systemu Vat
  • Rozliczenia/Deklaracje VAT
  • Kontrole VAT
  • Wyrejestrowanie z VAT
  • Doradztwo – Czy i kiedy zarejestrować

Dołącz do naszego newslettera