Branża Budowlana działa w Anglii w specyficznym systemie pod nazwą Construction Industry Scheme (CIS). Obejmują tą branże specjalne przepisy ściśle regulowane przez HMRC, które określają ile i kiedy naliczać i potrącać podatek przy płatności dochodu tzw. Podatek CIS, oraz regulują raportowanie potrąceń.

W Systemie CIS Opłaty podatkowe są potrącane przez wykonawców od należnego wynagrodzenia podwykonawców następnie raportowane i płacone do HM Revenue and Customs (HMRC).
Wszelkie płatności między wykonawcą a podwykonawcą, które nie są związane z umową o pracę, podlegają potrąceniom CIS.

Wykonawcy i Podwykonawcy

Wykonawcą może być firma lub osoba indywidualna zarejestrowana na działalności gospodarczej. Wykonawcy płacą podwykonawcom za prace budowlane. Wykonawcami w systemie CIS mogą również firmy, które nie są bezpośrednio związane z budownictwem, ale wydają średnio ponad 1 milion funtów rocznie na budowę w przeciągu 3 lat.

Wykonawcy mogą być jednoosobowymi przedsiębiorcami, spółkami osobowymi oraz spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podwykonawca to osoba zaangażowana w umowę zlecenia jako odpowiedzialna za zapewnienie operacji, personelu lub innych podwykonawców i otrzymywanie za nią płatności.

Podwykonawcy mogą prowadzić działalność na własny rachunek, posiadać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub być partnerem spółki osobowej.

Wykonawca potrąca 20% podatku CIS od płatności podwykonawcy i przekazuje je do HMRC jako zaliczki na podatek i składek ubezpieczenia społecznego.

W przeciwieństwie do wykonawców – podwykonawcy nie muszą rejestrować się w systemie. Jednak w tym przypadku potrącenia podatku CIS wynoszą 30%.

Praca związana z CIS

HMRC podaje typowe przykłady wykonywanych prac które podlegają rejestracji CIS:

budowa trwałego lub tymczasowego budynku lub struktury
prace inżynieryjne, takie jak drogi i mosty
przygotowanie fundamentów
rozbiórka i demontaż
prace budowlane
przeróbki, naprawy i zdobienia
instalowanie systemów ogrzewania, oświetlenia, zasilania, wody i wentylacji
czyszczenie wnętrza budynków po zakończeniu prac budowlanych

Aby uniknąć opłat karnych, należy wykonać kilka czynności:

* Rejestracja CIS musi być dokonana przed zleceniem pierwszej pracy podwykonawcy

* Należy się upewnić się czy dana osoba nie powinna być zatrudniona na etat zamiast podwykonawstwa

* Aby odliczyć odpowiednią kwotę podatku, należy sprawdzić w HMRC, czy zatrudnieni podwykonawcy są zarejestrowani w systemie CIS aby było ewidentne ile podatku potrącić

* Wykonawcy są zobowiązani składania miesięcznych deklaracji do HMRC oraz przechowywania pełnych ewidencji dokumentów CIS

Jak możemy pomóc?

W przeciągu ostatnich 7 lat mieliśmy przyjemność umiejętnie doradzać, prowadzić księgowość i rozliczać firmy z branży budowlanej. Obecnie mamy kliku klientów działających zarówno na zasadzie wykonawców jak i podwykonawców.
Jesteśmy świadomi faktu,że przepisy obejmujące CIS mogą być uciążliwe i mylące – dlatego poprzez nasze oferowane usługi księgowe jesteśmy w stanie doradzić, czy należy się zarejestrować, a także pomóc przy samej rejestracji, prowadzeniu rejestrów i wypełnianiu miesięcznych raportów CIS.

Oferujemy najwyższej jakości usługi aby ułatwić prace naszym klientom i wystosować system który jest zrozumiały i łatwy w obsłudze dla obu stron.

Zapraszamy do konsultacji i korzystania z naszych usług.

Dołącz do naszego newslettera