Podarunki dla Pracowników i Klientów

Jeśli chodzi o zarządzanie finansami firmy, ważne jest zrozumienie zawiłości wydatków które sa dopuszczalene bądź nie w odliczeniu od podatku dochodowego firmy . Jednym z obszarów, który często rodzi pytania, jest traktowanie drobnych prezentów/podarunków w brytyjskim systemie podatkowym.

Jakie są dopuszczalne wydatki?

Wydatki dopuszczalne to koszty, które ponoszone są w całości i wyłącznie na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. Wydatki te można odliczyć od dochodu z działalności gospodarczej, aby zmniejszyć dochód podlegający opodatkowaniu, co konsekwentnie obniża wysokość podatku. Nie wszystkie wydatki są jednak traktowane jednakowo, a prezenty podlegają określonym zasadom.

Prezenty dla  klientów

Prowadząc firmę, możesz pragnąć okazać wdzięczność klientom, dostawcom i pracownikom. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu sa podarunki. Jednak jeśli chodzi o system podatkowy w Wielkiej Brytanii, nie wszystkie prezenty są traktowane jednakowo. Zrozumienie zasad może być pomocne.

Jeśli chodzi o prezentowanie klientów, brytyjski system podatkowy ma jasne wytyczne:

  1. Koszt prezentu na odbiorcę nie może przekraczać £50 w roku podatkowym.
  2. Prezent musi zawierać widoczną reklamę Twojej firmy. Oznacza to, że logo lub nazwa Twojej firmy powinny być wyraźnie widoczne na prezencie i kosztujące maksymalnie £50 można odliczyć jako dopuszczalny wydatek. Przykładami mogą być długopisy, kubki lub kalendarze z logo Twojej firmy.
  3. Zakaz jedzenia, napojów i tytoniu: Prezenty w postaci żywności, napojów i wyrobów tytoniowych są niedozwolone, niezależnie od tego, czy spełniają pozostałe kryteria.
  4. Karty podarunkowe: Prezenty w formie kart podarunkwoych (gift cards) , które można wymienić na towary i usługi, również nie są dozwolone.
  5. Rozrywka: Zabranie klienta na posiłek, gre w golfa/mecz pilki nożnej lub imprezę rozrywkową nie podlega odliczeniu jako wydatek biznesowy dopuszczalny dla celów podatkowych. Nawet jeśli podczas tych spotkań omawiany jest biznes, koszty są niedozwolone.
  6. Innne prezenty: Wszelkie prezenty niemające charakteru promocyjnego dla klientów, których koszt przekracza £50, powodują, że pierwsze £50 nie zostaną uznane za dopuszczalny wydatek. Oznacza to, że jeśli kupisz klientowi butelkę wina za £60 , żadna z tych kwot nie będzie podlegać odliczeniu.

 

Jeśli prezent nie spełnia powyższych kryteriów, nie zostanie uznany za dopuszczalny wydatek i nie będzie można go odliczyć od dochodu z działalności gospodarczej dla celów podatkowych.

 

Prezenty dla pracowników

Prezenty dla pracowników są traktowane odmiennie i mogą zostać uznane za świadczenie podlegające opodatkowaniu. Istnieją jednak wyjątki:

Drobne świadczenia: Prezenty o wartości £50 lub mniej, niebędące gotówką ani bonami pieniężnymi, nie stanowią nagrody za wyniki w pracy i nie są uwzględnione w warunkach umowy pracownika, można uznać za błahe korzyści i są zwolnione z podatku i ubezpieczenia społecznego .

Przykładami mogą być bukiet kwiatów, posiłek poza domem lub mała karta podarunkowa.

Prezenty przekraczające ten próg lub nieuznane za „drobne” należy zgłosić na formularzu P11D, a pracodawca będzie zobowiązany do opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne klasy 1A od wartości prezentu. Pracownik natomiast musi to zadeklarować w swoim Self Assessment w roku podatkowym, w którym został wypłacony.

Gale i imprezy: Jeśli organizujesz coroczne przyjęcie lub podobne wydarzenie otwarte dla wszystkich pracowników i kosztujące mniej niż £150 na uczestnika, jest to wydatek dopuszczalny i nie jest uważany za korzyść podlegającą opodatkowaniu.

Dyrektorzy spółek Ltd ‘zamknietych’*

Możesz otrzymywać drobne świadczenia o wartości nie większej niż £300 w roku podatkowym, jeśli jesteś dyrektorem firmy, udziałowcem lub bliską rodziną. Bedzie to podarowan 6 razy w roku po £50.

*‘Spółka zamknięta’ to spółka Ltd prowadzona przez 5 lub mniej udziałowców.

Ewidencjonowanie

Wymagane jest prowadzenie szczegółowej dokumentację wszystkich podarunków, w tym informację, komu zostały wręczone, powód ich wręczenia i ich koszt. W przypadku inspekcji HMRC posiadanie przejrzystych wpisów sprawi, że proces będzie przebiegał sprawniej.

Skutki podatku VAT

Jeśli odliczasz podatek VAT od wydatków służbowych, pamiętaj, że zazwyczaj nie można odliczyć podatku VAT od prezentów dla klientów, chyba że są to upominki promocyjne (które zawierają wyraźną reklamę Twojej firmy i kosztują £50 lub mniej).

Radzenie sobie ze skutkami podatkowymi prezentów biznesowych wymaga dokładnego zrozumienia zasad i przepisów brytyjskiego systemu podatkowego. Przestrzegając określonych kryteriów, możesz mieć pewność, że Twoja firma maksymalnie wykorzystuje dopuszczalne wydatki, ostatecznie optymalizując swoją sytuację podatkową.

Pamiętaj, że w razie wątpliwości zawsze warto skonsultować się z profesjonalnym księgowym lub doradcą podatkowym, aby upewnić się, że przestrzegasz wszystkich przepisów i regulacji podatkowych. Możesz sie skontaktować z biurem Greenlight Accountancy, a wszelkie kwestie podatkowe i ulgi wyjaśnimy zrozumiałym językiem.