Proces Zatrudnianie Personelu

 

Przy zatrudnianiu pracowników należy uwzględnić szereg kwestii.

– Jak zatrudnić odpowiedniego kandydata?

– Jakie są Twoje  zobowiązania?

– Jakie są prawa pracowników?

 

Coraz więcej małych firm podejmuje sie zatrudniać pracowników ze względu na korzyści, jakie może to przynieść firmie.  Awans, który w praktyce może wydawać się wydatkiem, może zaoszczędzić czas i pieniądze oraz wprowadzić firmę na wyższy poziom rozwoju.

 

Na wstępie należy poznać krajowe prawo pracy

W zakresie przepisów prawa pracy obowiązuje wiele zasad, które chronią prawa pracowników. Należy o nich pamiętać, zatrudniając nową osobę. Niektóre z nich są opisane poniżej.

 

Umowa o pracę

Najlepszym sposobem na uniknięcie nieporozumień  jest pisemne  uzgodnienie warunków  umowy.

Prawo zobowiązuje do wręczenia pracownikowi pisemnej umowy w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Powinna ona obejmować główne warunki zatrudnienia, takie jak wysokość wynagrodzenia, urlop, rozkład godzin pracy, obowiazki pracownika, chorobowe, zasady wypowiedzenia, process dysciplinarny i skargi.

 

Wynagrodzenia pracowników

Wysokość wynagrodzenia nie może być niższa niż ‘National Minimum Wage’. Nie możesz potrącić dowolnej części z wynagrodzenia pracownika bez posiadania do tego prawa wynikającego z umowy,nalezy podpisac osobną umowę z pracownikiem lub poniformowac o potraceniach jeśli jest to wymagane ze względów podatkowych.

 

Koszt

Przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu osoby, zastanów się także nad dodatkowymi kosztami, które mają wpływ na całkowity koszt zatrudnienia. Mogą to być koszty takie jak: koszt rekrutacyjny, trening, świadczenia emerytalne, chorobowe, urlop, zwroty  za podróże i posiłki oraz ubezpieczenie społeczne.

Obowiazkiem pracodawcy jest zapewnienie każdemu pracownikowi co najmniej minimalnej płacy lub płacy wystarczającej na jego utrzymanie.
Klikając na link, możesz sprawdzić tabelę płac minimalnych.

https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates

 

Urlop macierzyński

Pracownik ma prawo do 52-tygodniowego urlopu macierzyńskiego, który obejmuje 39-tygodniowy urlop macierzyński platny, szczegolowe warunki urlopu opisane sa na stronie HMRC :https://www.gov.uk/employers-maternity-pay-leave

Mogą Państwo zapoznać się z prawem pracy i zawsze uzyskać bezpłatną poradę od instytucji pomocy prawnej Acas -ACAS Employment Law Support For UK Employers.

Obecność

Zarzadzanie frekwencją personelu może okazać się trudne i czasochłonne natomiast konieczność  kontroli nad kosztami jest istotna.

Pracodawca powinien być w kotakcie z chorym pracownikiem, porozmawiać z nim po powrocie i sprawdzić, czy jest on w stanie wykonywać swoje obowiązki. Jako pracodawca możesz rozważyć elastyczne godziny pracy, aby pomóc pracownikom w szybkim powrocie do pracy.

Dyscyplina i skargi

Pracownik ma obowiazk do zapoaznania sie z procedurami dotyczacymi przestrzegania przepisów prawa i zasad praktykowanych w firmie oraz informacji na temat zglaszania zażaleń czy też skarg, a takze zapoznac sie z przepisami dyscyplinarnymi.

Pozwala to również ustalić granice i zapewnić, że wszyscy pracownicy znają zasady dotyczące nieobecności, bezpieczeństwa i higieny pracy, norm i efektywności, dotrzymywania terminów lub korzystania z infrastruktury firmy. W przypadku nieprzestrzegania zasad pracodawca moze zastosować procedurę dyscyplinarną.

 

Wypowiedzenie

Każda zatrudniona osoba ma prawo do przynajmniej jednotygodniowego płatnego wypowiedzenia, jeśli pracowała dla Ciebie przez jeden rok lub więcej, dwa tygodnie po dwóch pełnych latach. Okres ten ulega dalszemu wydłużeniu o jeden tydzień w roku, maksymalnie do 12 tygodni.

 

Nieuzasadnione zwolnienie

Musi zaistnieć uzasadniony powód, aby zwolnić pracownika -jako pracodawca musisz wykazać, że zachowałeś się prawidłowo. Oznacza to, że poinformowałeś pracownika o zaistniałym problemie dotyczącym jego pracy i dałeś mu możliwość odwołania się.

Niektóre z powodów, takie jak ciąża lub przynależność do związku zawodowego, są automatycznie traktowane jako niesłuszne pod względem prawnym.

 

Proces rekrutacji i szkolenia

Przed rozpoczeciem procesu poszukiwania właściwego kandydata należy upewnić się, że opis stanowiska pracy zawiera wszystkie informacje związane z obowiązkami i umiejętnościami personalnymi wymaganymi na danym stanowisku.

Miej na uwadze, że ogłoszenia o procesie rekrutacji mogą być skuteczne przy użyciu różnych źródeł rekrutacji, m.in: Jobcentre, agencje rekrutacyjne, internet, prasa i media społecznościowe.

Pamiętaj, że nie możesz dyskryminować potencjalnych kandydatów ze względu na płeć, rasę, niepełnosprawność, orientację seksualną, religię i przekonania, płeć, wiek, stan cywilny, ciążę lub macierzyństwo.

Aby szybko wydobyć z nowego pracownika to, co najlepsze, należy zapewnić mu szkolenie, które pomoże mu zapoznać się z nową rolą, współpracownikami i środowiskiem pracy.

 

Komunikacja

Komunikacja jest kluczowa w wielu aspektach prowdzenia firmy.  Korzyści dla Ciebie są największe, jeśli Twoi pracownicy znają branżę, warunki zatrudnienia, procedury dyscyplinarne i procedury składania skarg oraz sposób wykonywania swojej pracy.

Spójna komunikcja zaowocuje zwiększeniem poziomu zaangażowania pracownikow w działania organizacji.

Pomimo, że istnieje wiele obowiązków i zasad, których należy przestrzegać przy zatrudnianiu, istnieje wiele korzyści z tej sytuacji.  Umiejętności i zdolności pracowników mogą stanowić istotną wartość dodaną dla firmy.  Pozwala to również skupić się na rozwoju firmy i w praktyce realizować znacznie szersze działania.

 

Zachęcamy do skontaktowania się z nami, jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat zatrudniania nowych pracowników i związanych z tym kosztów.

Greenlight Accountancy Team 😊